Activiteiten Bijenhoudersvereniging Duin en Kogge

De afdelingsbijeenkomsten en vergaderingen die we een aantal keer per jaar organiseren, houden we in De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, Schagen. De bijenstal achter de Nieuwe Nes, nabij de kinderboerderij, kan ook op aanvraag  gebruikt worden bij voordrachten op scholen over bijen. Neem contact op met de secretaris. Ook de Open Imkerdag wordt daar gehouden.  
 

Contactgegevens

AFDELING: Duin en Kogge
Jeroen Schulte (secretaris) 0647944787

duinenkogge@gmail.com
Bekijk de website